Components

SS MANIFOLD | DƏYİRMƏ / DƏYİRMƏ MƏNZİL | DƏYİRMƏ / DƏYİRMƏ BAĞLAMA | DƏYİRMƏ / DƏYİRMƏ

Materialları

Tipik materiallara ərintilər, paslanmayan polad, berilyum, pirinç, mis, yüksək temperaturlu ərintilər, inconel, orta karbon polad, paslanmayan polad və titan daxildir.