КАЗУС: ЛАЗЕРНИ СИСТЕМИ
ПРОМИШЛЕНОСТ: MEDICAL
КЛИЕНТ: ЛИДЕР В МЕДИЦИНСКИТЕ ЛАЗЕРНИ СИСТЕМИ

ЗА ВЗЕМАНЕ:

  • Клиентът използваше едноизмерен доставчик, който нямаше възможност да се разшири с бизнес единицата.
  • Глобалната компания се нуждаеше от глобален доставчик с капацитет за растеж.
  • Привеждането в съответствие със системите за качество позволява универсално производство в географски региони
  • BMG успя не само да постигне целите за капацитет, но и да осигури качество на глобално конкурентна цена.

Прочетете пълния казус тук.