1: Tîm

2: Contract
gweithgynhyrchu

3: Cyflenwad
gadwyn

4: Ansawdd
Sicrwydd

5: Risg
rheoli

6: Parhaus
Gwella

Sut mae'n gweithio? Ymyl Bracalente yn dechrau gyda phobl.

Mae'r tîm BMG yn canolbwyntio'n llwyr ar eich busnes. O'r peiriannydd ar loriau'r siopau, y peirianwyr a'r technegwyr rheoli ansawdd i'r tîm cadwyn gyflenwi i'n rheolwyr gwasanaeth cwsmeriaid a phrosiectau, rydym yn eich paru ag arbenigwyr yn eich diwydiant. Bob cam yn y broses, rydym yn mynd ar drywydd effeithlonrwydd yn drylwyr, yn dod o hyd i ffyrdd newydd o asesu a rheoli risg a darparu gwerth heb ei ail.

Ymyl Bracalente yw sylfaen ein diwylliant. Rydym yn dod o hyd i ffyrdd o weithio gyda'n gilydd trwy ein rhwydwaith byd-eang o'r UD i Tsieina, Fietnam, India a Taiwan, mae ein timau'n gweithio i chi.

Dysgu Mwy Am Ein Diwylliant
CLICIWCH I LAWRLWYTHO ADNODDAU BRACALENTE EDGE™
  • Rhestr Wirio 13-Cam
  • Canllaw Pwer Deunydd
  • Llawlyfr Ansawdd Cyflenwyr
  • Prototeip i Gynhyrchu PDF
  • Rhestrau Cyfleusterau Planhigion
  • Tystysgrifau