εξαρτήματα

SS MANIFOLD | ΓΥΡΩΣΤΕ / ΜΥΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | ΓΥΡΩΣΤΕ / ΜΥΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ | ΓΥΡΩΣΤΕ / ΜΥΛΟΣ

Υλικά

Τυπικά υλικά περιλαμβάνουν κράματα, ανοξείδωτο χάλυβα, βηρύλλιο, ορείχαλκο, χαλκό, κράματα υψηλής θερμοκρασίας, inconel, μεσαίου άνθρακα χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και τιτάνιο.