Բաղադրիչներ

SS ՁԵՌՆԱՐԿ | Շրջադարձ / ջրաղաց ԲՆԱԿԱՐԱՆ | Շրջադարձ / ջրաղաց UՈՒUԱԴՐՈՒՄ | Շրջադարձ / ջրաղաց

նյութեր

Տիպիկ նյութերը ներառում են համաձուլվածքներ, չժանգոտվող պողպատ, բերիլիում, փողային, պղինձ, բարձր ջերմաստիճանի համաձուլվածքներ, ինկոնել, միջին ածխածնային պողպատ, չժանգոտվող պողպատ և տիտան: