ក្រុមហ៊ុន Bracalente Manufacturing Group ប្រកាសពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ឥណ្ឌា។ ទីតាំងថ្មីបង្កើនជំហានផលិតកម្មពិភពលោក។

សម្រាប់ការចេញផ្សាយភ្លាមៗទីក្រុងទែរបឺស្វីល, ប៉ា, ថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១ - ក្រុមហ៊ុនផលិតហ្គាសស្ទេនថេន (ប៊ីជីជី) ប្រកាសភីងប្រទេសឥណ្ឌាបើកការពង្រីកប្រតិបត្តិការសកលនិងធនធានខាងដឹកនាំសាស្ត្រ។ អគារកម្ពស់ ៣.៥០០ ម៉ែត្រការ៉េរបស់ពួកគេបានសាងសង់ឃ្លាំងមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាមួយ។

អាន​បន្ថែម