ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ

U.S. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫೀಸ್

ವಿಳಾಸ:

20 W. ಕ್ರೀಮರಿ ರಸ್ತೆ,
ಟ್ರಂಬೌರ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ, PA 18970

ದೂರವಾಣಿ:

(215) 536-3077

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:

+ 1 215-536-4844

ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಕಲೆಂಟೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಹೊರಭಾಗ

ಚೀನಾ ಸಸ್ಯ

ಬ್ರಾಕಲೆಂಟೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸುಝೌ LLC

ವಿಳಾಸ:

ವುಜಿಯಾಂಗ್, ಜಿಯಾಂಗ್ಸು ಪ್ರಾಂತ್ಯ

ದೂರವಾಣಿ:

(215) 536-3077

ಬ್ರಾಕಲೆಂಟೆ ಚೀನಾ ಸೌಲಭ್ಯ

ಭಾರತದ ಸೌಲಭ್ಯ

ವಿಳಾಸ:

ಪುಣೆ ಇಂಡಿಯಾ

ದೂರವಾಣಿ:

(215) 536-3077

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:

+ 1 215-536-4844

ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೌಲಭ್ಯ

ವಿಳಾಸ:

ಹೊ ಚಿ ಮಿನ್ಹ್ ಸಿಟಿ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ

ದೂರವಾಣಿ:

(215) 536-3077

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:

+ 1 215-536-4844