ХЭРЭГСЭЛ: ЛАЗЕР СИСТЕМ
ҮЙЛДВЭР: MEDICAL
Үйлчлүүлэгч: ЭМНЭЛГИЙН ЛАЗЕР СИСТЕМИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧ

АВАХ:

  • Үйлчлүүлэгч нь бизнесийн нэгжийг өргөжүүлэх чадваргүй нэг хэмжээст ханган нийлүүлэгчийг ашиглаж байсан.
  • Глобал компанид өсөлтийн хүчин чадалтай дэлхийн ханган нийлүүлэгч хэрэгтэй байсан.
  • Чанарын системд нийцүүлэх нь газарзүйн бүс нутгуудад бүх нийтийн үйлдвэрлэл явуулах боломжийг олгодог
  • BMG нь хүчин чадлын зорилтоо биелүүлээд зогсохгүй дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц үнээр чанарыг хангаж чадсан.

Бүрэн хэмжээний судалгааг уншина уу энд.