components

အက်စ်အက်စ် MANIFOLD | လည်ပတ် / စက် အိမ် | လည်ပတ် / စက် စုံတွဲ | လည်ပတ် / စက်

သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ

ပုံမှန်ပစ္စည်းများတွင်သတ္တုစပ်များဖြစ်သောသံမဏိ၊ သံမဏိ၊ ဘီရီလီယမ်၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးနီ၊ အပူချိန်မြင့်သတ္တုစပ်များ၊ inconel၊ အလယ်အလတ်ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိနှင့်တိုက်တေနီယမ်တို့ပါဝင်သည်။