සංරචක

එස්එස් මැනිෆෝල්ඩ් | ටර්න් / මිල් නිවාස | ටර්න් / මිල් COUPLING | ටර්න් / මිල්

ද්රව්ය

සාමාන්‍ය ද්‍රව්‍ය අතර මිශ්‍ර ලෝහ, මල නොබැඳෙන වානේ, බෙරිලියම්, පිත්තල, තඹ, ඉහළ උෂ්ණත්ව මිශ්‍ර ලෝහ, ඉන්කනෙල්, මධ්‍යම කාබන් වානේ, මල නොබැඳෙන වානේ සහ ටයිටේනියම් ඇතුළත් වේ.