உலகளாவிய தலைமையகம்

அமெரிக்க உற்பத்தி ஆலை மற்றும் உலகளாவிய விற்பனை அலுவலகம்

முகவரி:

20 டபிள்யூ. கிரீமரி சாலை,
ட்ரம்ப au ர்ஸ்வில்லே, பி.ஏ 18970

தொலைபேசி:

(215) 536-3077

தொலைநகல்:

+ 1 215-536-4844

பென்சில்வேனியாவில் உள்ள பிராக்கலென்ட் வசதியின் வெளிப்புறம்

சீனா ஆலை

பிராக்கலென்ட் மெட்டல் தயாரிப்புகள் சுஜோ எல்.எல்.சி.

முகவரி:

வுஜியாங், ஜியாங்சு மாகாணம்

தொலைபேசி:

(215) 536-3077

bracalente சீனா வசதி

இந்திய வசதி

முகவரி:

புனே இந்தியா

தொலைபேசி:

(215) 536-3077

தொலைநகல்:

+ 1 215-536-4844

வியட்நாம் வசதி

முகவரி:

ஹோ சி மின் நகரம், வியட்நாம்

தொலைபேசி:

(215) 536-3077

தொலைநகல்:

+ 1 215-536-4844