యుఎస్ ప్రధాన కార్యాలయం

బ్రాకలెంట్ తయారీ సమూహం
అమ్మకపు విభాగం

చిరునామా:

20 W. క్రీమెరీ రోడ్,
ట్రంబౌర్స్విల్లే, PA 18970

టెలిఫోన్:

(215) 536-3077

ఫ్యాక్స్:

+ 1 215-536-4844

పెన్సిల్వేనియాలో బ్రాకలేంట్ సౌకర్యం యొక్క వెలుపలి భాగం

చైనా ప్లాంట్

బ్రాకలెంట్ మెటల్ ఉత్పత్తులు సుజౌ LLC

చిరునామా:

288 జెంగ్టియన్ రోడ్
ఫెన్హు న్యూ & హైటెక్ డెవలప్‌మెంట్ జోన్
వుజియాంగ్, జియాంగ్సు ప్రావిన్స్ 215211

టెలిఫోన్:

+ 86 5128 155 9595

bracalente చైనా సౌకర్యం

ఇండియా ప్లాంట్

చిరునామా:

పూణే ఇండియా

వియత్నాం ప్లాంట్

చిరునామా:

హో చి మిన్ సిటీ, వియత్నాం