1: Tim

2: Ugovor
Proizvodnja

3: Snabdevanje
lanac

4: Kvalitet
uvjerenje

5: Rizik
upravljanje

6: Kontinuirano
poboljšanje

Kvaliteta je uvijek bila prioritet broj jedan u Bracalenteu; kvalitet izrade i kvalitet odnosa. Vjerujemo da to dvoje ide ruku pod ruku.

Vaše poslovanje zahtijeva preciznost na svim nivoima. Ugrađujemo provjere kvaliteta tijekom vašeg procesa projekta. Naš QC započinje prvi dan unosom vašeg projekta. Nećemo dati samo dijelove, naš proces započinje razumijevanjem vašeg poslovanja.

Kvalitet naših rezultata izravan je odraz naših odnosa. Već više od tri generacije gradimo dugoročne sinergije sa kompanijama širom svijeta.

Naš „Plan za svaki dio“ formaliziran je tako da izgradi direktnu liniju komunikacije prema vašim očekivanjima i ciljevima, a zatim strateški opisujemo kako ćemo ih ispuniti.

  • Protokoli inspekcije
  • Smjernice za nabavu
  • Razvoj resursa
  • Propisi o isporuci