ប្លុក (Blog)

ករណីសិក្សាថ្មី។

ករណីសិក្សា៖ ឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធឡាស៊ែរ៖ អតិថិជនវេជ្ជសាស្ត្រ៖ អ្នកដឹកនាំក្នុងប្រព័ន្ធឡាស៊ែរវេជ្ជសាស្ត្រទទួលយក......


តូណូស ពហុស្វីស

ការណែនាំ - TORNOS MULTISWISS

Bracalente បានពង្រីកឃ្លាំងអាវុធស្វ័យប្រវត្តិរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបន្ថែម Tornos…


ម៉ាគីណូ MMC2

ការណែនាំ - MAKINO MMC2

Bracalente Manufacturing Group មានមោទនភាពក្នុងការប្រកាសពីការបន្ថែមប្រព័ន្ធ Makino MMC2 ទៅកាន់...


គ្រឿងម៉ាស៊ីនអេសអិនៈសេវាកម្មម៉ាស៊ីនម៉ាស្កាល់ច្រើន

នៅពេលស្វែងរកក្រុមហ៊ុនផលិតដើម្បីផលិតផ្នែកអ្នកកំពុងស្វែងរករបស់មួយចំនួន៖ ថ្លៃដើម…


សមាសធាតុ Bracalente នៅក្នុងប្រទេសចិន

ការបញ្ចប់លោហៈ: សេវាកម្មព្យាបាលផ្ទៃលោហៈ

ក្រុមហ៊ុនផលិតល្អមានជំនាញក្នុងដំណើរការផលិតសំខាន់មួយវានឹងបោះត្រាជាបណ្តើរ ៗ …


សមាជិកក្រុម Bracalente នៅកន្លែងធ្វើការ

គ្រឿងម៉ាស៊ីនអេសអិន: ម៉ាស៊ីនស្វ៊ីសនិងវេន

ប៊ីលជីនថេនគ្រុបគ្រុបគឺជាដំណោះស្រាយផលិតកម្មដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់និងល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោក…


គ្រឿងម៉ាស៊ីន Bracalente សម្រាប់បង្កើតសមាសធាតុផ្ទាល់ខ្លួន

គ្រឿងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិចៈសេវាកម្មបង្វែរ CNC

ក្រុមហ៊ុនផលិតហ្គាសប៊ែលតេនថេស (ប៊ី។ ជី។ ជី) មានកំណត់ត្រាយូរអង្វែង ៦៥ ឆ្នាំនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីននិង…


នៅខាងក្នុងនៃ Bracalente Facility

គ្រឿងម៉ាស៊ីន CNC: សេវាកម្មរោងម៉ាស៊ីន CNC

ក្រុមហ៊ុនប៊ែលតេនថេលគ្រុបជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយផ្នែកផលិតកម្មដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក…


សមាសធាតុប៊ែលតេនថេស

សេវាកម្មបញ្ចប់ដែក

ផ្នែកខ្លះត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅពេលដំណើរការផលិតកម្មបឋមត្រូវបានបញ្ចប់។ …


ម៉ាស៊ីនបង្វែរ CNC

ម៉ាស៊ីន CNC មានភាពជាក់លាក់

ក្នុងរយៈពេលជាង ៦៥ ឆ្នាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតកម្មក្រុមហ៊ុន Bracalente Manufacturing Group …