පරම්පරා තුනකට වඩා වැඩි කාලයක් BRACALENTE විසින් ලොව පුරා සිටින අපගේ පාරිභෝගිකයන් සඳහා නිෂ්පාදන විසඳුම් සපයා ඇත.

අපගේ වෙනස වන්නේ ඔබේ ව්‍යාපාරයට අපගේ ප්‍රවේශයයි. අපගේ කොටස් අභ්‍යවකාශය, කෘෂිකර්මාන්තය, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා කාර්මික සිට විදුලි වාහන දක්වා, වෛද්‍ය, විනෝදාත්මක, උපායශීලී සහ ආරක්‍ෂාව දක්වා කර්මාන්ත ඉදිරියට ගෙන යාමට උපකාරී වන ප්‍රධාන කොටස් වේ. අපේ අය ඔබේ කණ්ඩායමේ දිගුවක්. Bracalente සෑම අවස්ථාවකම එකම විශේෂඥතාව, ගුණාත්මකභාවය සහ නිරවද්‍යතාවයෙන් යුත් විශාල පරිමාවක්, බහු ඒකක ව්‍යාපෘති මෙන්ම කුඩා සංකීර්ණ වැඩසටහන් ලබා දෙයි.

අමතන්න

සේවය කළා කර්මාන්ත

අපගේ නිරවද්‍ය නිෂ්පාදන විසඳුම් මඟින් වෙළඳපල කඩාකප්පල් කරන්නන් සහ නවෝත්පාදන නායකයින් වාතයේ, ගොඩබිම සහ සෑම තැනකම මෙහෙයවනු ලැබේ.

ගුවන්යානා කෘෂිකර්ම ආරක්ෂක විදුලි වාහනය ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ කාර්මික වෛද්ය විනෝදාස්වාදය උපායශීලී
ගුවන්යානා කෘෂිකර්ම ආරක්ෂක විදුලි වාහනය ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ කාර්මික වෛද්ය විනෝදාස්වාදය උපායශීලී
සියල්ල බලන්න

සංකල්පයේ සිට නිර්මාණය දක්වා, ඔබේ නිරවද්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ සංරචක නියමිත වේලාවට ලබා දෙන්නේ ඉහළම මට්ටමේ ගුණාත්මකභාවය හා අවංක භාවයෙනි.

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න

අපි ඔබේ අරමුණු සපුරාලීම පමණක් නොව, ඔබේ ව්‍යාපාරික ඉලක්ක දියුණු කරන නිෂ්පාදන විසඳුම් සොයා ගනිමු.

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න

සංස්කෘතිය හා වෘත්තීන්

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න

සංරචක

දැක්ම

අපේ බ්‍රැකලන්ට් කතාව